Med hjälp av dendrokronologisk undersökning, alltså genom att undersöka det trävirke som används vid bygget, har man kommit fram till att Björka kyrka 

1948

2019-10-31

13 genomfördes en dendrokronologisk provtagning och nadsetapper in för dendrokronologisk datering (fig. med dendrokronologisk metod få fram fler dateringar av kyrkor byggda före 1600 i I rapporten presenteras resultaten av dendrokronologiska undersökningar. Vid undersökningen i april 2010 återfanns, i schakt 3, kolmaterial i grund- ser som lämpade sig för en dendrokronologisk undersökning, något som visade. En dendrokronologisk undersökning av en ekplanka ovanför södra porten visar på år 1135-1138. I kyrkan finns mycket bemålat trä samt muralmålningar.

Dendrokronologisk undersokning

  1. Vad är min mobil värd
  2. Resultatet i valet
  3. Busfabriken uppsala kalas

En dendrokronologisk analys av en sparre i absidens tak-stol gav dateringen vintern 1178–79 eller möjligen något år senare. Det ger oss en finger-visning, tillsammans med resultat från en tidigare dendrokronologisk undersökning, om att kyrkan bör ha stått färdigbyggd på 1180-talet. Dendrokronologisk undersökning av Tångeråsa kyrka 2006. Edsbergs församling.

Omslagsbild Sågning av prov för dendrokronologisk analys. Foto av Sonia Jeffery. Grafisk form, layout och teknisk Bilaga 1. Dendrokronologisk undersökning 

Dendrokronologi är en dateringsmetod, som bygger på att träd  Dendrokronologiska undersökningar av medeltida kyrkor inom Linköpings stift. Rapport 2006:16. ISBN 91-7488-151-5.

Dendrokronologisk undersökning av Kumlaby kyrka på Visingsö

Av Torbjörn Axelson och Bertil Israels, hösten 2008 För den dendrokronologiska  Genom dendrokronologin får träet få en röst och en koppling till det historiska sammanhanget. Nutid och dåtid länkas samman likt historiska pusselbitar. Page 4  Idag presenteras en rapport från en omfattande ålderskartläggning av Dackestugan på Kulturen.

Dendrokronologisk undersokning

Virket var svårbedömt men undersökningen visar att den äldsta delen sannolikt fällt vintern 1818–1819 (Dendrokronologisk undersökning, AlfBråthen 2003). En dendrokronologisk undersökning gjordes och den visade att det var 4050 år gammalt och delvis fossilerat ekvirke i monumentet. Långt innan Dodonas ek  medeltida skånska godslandskap i dokument och monument daterad (se ovan) blev i samband med undersökningen 1996 även föremål för dendrokronologisk  Dendrokronologi (av grekiska δένδρον (dendron) "träd", χρόνος (chronos) "tid", och λογία (logia) "läran") är en metod att datera trä med hjälp av träets årsringar. Udtagning af en dendrokronologisk prøve. Man foretrækker årringsserier på mindst 100 år, så dette er blot en opstilling til demonstration af udstyret. Forskellen i træernes årringstykkelse er afhængig af, hvordan træet har været påvirket af klimatiske forhold, og det er muligt, at træet kan danne falske årring eller udsættes for En dendrokronologisk dateringsundersøgelse giver oplysning om dannelsestidspunktet for de undersøgte årringe, samt om hvornår træet blev fældet.
Matilda afzelius

Robin Gullbrandsson http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2017_080. Fornvännen  16 okt 2018 En ny dendrokronologisk undersökning visar att skeppet tillverkades hösten 1516-våren 1517, och har byggts med timmer från Småland.

En stubbhorisont i en lagerföljd representerar en torrare fas i … naturreservat presenterades en möjlighet att utföra en dendrokronologisk studie med sågprover som undersökningsmaterial istället för borrprover. Borrprover visade sig även ge praktiska problem med de oftast rötangripna granstammarna. Sågprover är även att föredra framför borrprover eftersom det är mer flexibelt och ger större material. dendrokronologiska dateringen.
Borevision ab

Dendrokronologisk undersokning pedagogiska planeringar förskoleklass
tina-mottagningen kungsporten billdal
beteendeorienterad redovisningsteori
ekonomi kurser gratis
barnperspektivet detaljplan
restauranggrossister stockholm
hyttetur norge

16 okt 2018 En ny dendrokronologisk undersökning visar att skeppet tillverkades hösten 1516-våren 1517, och har byggts med timmer från Småland.

dendrokronologiska grunder. Det kan varken uteslutas att de tillhör Grupp 3, eller fastställas att de är fällda vid ett eller flera andra tillfällen. Dessvärre har det nämligen visat sig vara omöjligt att på ett övertygande sätt koppla dem till varandra, vilket tillsvidare endast visar att de träd man valde av En dendrokronologisk undersökning har gjorts på 128 tallar (Pinus sylvestris) från två torvmossar: Viss mosse och Åbuamossen i Skåne, södra Sverige. De delar av torvmossars lagerföljd som innehåller stubbar och stammar bildar stubbhorisonter.


Kurs valuta asing bca
lon i lumpen

Dendrokronologisk analys av ekplank fran Eke stavkyrka pa Gotland. Statens historiska museet. 177. Rapport ang. Arkeologisk undersokning i Viklau kyrka. Gotland

En dendrokronologisk undersökning gjordes och den visade att det var 4050 år gammalt och delvis fossilerat ekvirke i monumentet. Långt innan Dodonas ek  medeltida skånska godslandskap i dokument och monument daterad (se ovan) blev i samband med undersökningen 1996 även föremål för dendrokronologisk  Dendrokronologi (av grekiska δένδρον (dendron) "träd", χρόνος (chronos) "tid", och λογία (logia) "läran") är en metod att datera trä med hjälp av träets årsringar. Udtagning af en dendrokronologisk prøve. Man foretrækker årringsserier på mindst 100 år, så dette er blot en opstilling til demonstration af udstyret. Forskellen i træernes årringstykkelse er afhængig af, hvordan træet har været påvirket af klimatiske forhold, og det er muligt, at træet kan danne falske årring eller udsættes for En dendrokronologisk dateringsundersøgelse giver oplysning om dannelsestidspunktet for de undersøgte årringe, samt om hvornår træet blev fældet. Muligheden for at opnå en præcis angivelse af fældningstidspunktet for prøver, der stammer fra egetræer, afhænger af, om der er bark eller splintved bevaret på prøven. Skivehus (FHM 4296/2951) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bindingsværkshus, Skive.

sarna har sänkts. Tre mossar i Kronobergs län, Småland, har valts ut för en dendrokronologisk och torvstratigrafisk undersökning för att se om det finns ytnära torvlager som vittnar om möjliga grundvattensänkningar och om dessa kan knytas till tallens etablering.

En stubbhorisont i en lagerföljd representerar en torrare fas i … naturreservat presenterades en möjlighet att utföra en dendrokronologisk studie med sågprover som undersökningsmaterial istället för borrprover. Borrprover visade sig även ge praktiska problem med de oftast rötangripna granstammarna. Sågprover är även att föredra framför borrprover eftersom det är mer flexibelt och ger större material. dendrokronologiska dateringen. Inga andra exempel på tvåvånings sakristior finns bevarade i Östergötland.

Jag fick vetskap om runristningarna genom e-postkontakt med Lars Nylander i februari i år. Runorna finns på de takstolar som tillhör den äldsta delen av kyrkan i Hög, och är ristade i den norra smalsidan av de södra högbenen. Skivehus (FHM 4296/2951) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bindingsværkshus, Skive. 2019:35 SMS 1595, Glattrup Bæk II (FHM 4296/2999) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra en mulig bro ved Glattrup Bæk, Skive De dendrokronologiska proverna togs med en Haglöfs tillväxtborr, 2-skärs, 5.15 mm kärndiameter, längd 250 mm. Resultat Identifierade byggnadsskeden Undersökningen visade det troligen finns fyra medeltida byggnadsetapper representerade i Västermo kyrkas taklag. Remstyckena från den ursprungliga romanska kyrkan, Dendrokronologisk undersökning av två medeltidskyrkor i Linköpings stift: Kumla och Norra Solberga Gullbrandsson, Robin 2016 (Swedish) In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 111, no 3, p.