26 mar 2018 Exempel på farligt avfall är batterier, starka rengöringsmedel, färg och oljeprodukter. Du hittar en mer utförlig lista på goteborgstad.se/farligavfall.

1048

I sista hand slänger du ditt avfall. Från matavfallet energiutvinns biogas på Svedjans reningsverk som sedan förfinas och blir till fordonsgas. Bodens kommun har 

Läs mer  Man tillämpar då s.k. ”samlings UN-nummer” som beskriver blandningar av flera kemikalier. Utgå från Fortum Waste (f.d. Ekokem) ”Ämneslista”  Farligt avfall ska förvaras på ett sätt så att vatten eller mark inte riskerar att förorenas och att andra människor inte kan komma i kontakt med avfallet. Invallning. av A Lundkvist Grönberg · 2017 · Citerat av 1 — Bilaga 4 PM-Packningslista/Miljöinventering mängderna av farligt avfall som uppkommer vid rivning, men Naturvårdverket ställer även krav på att farliga  Farligt avfall/Härnösands Kretsloppspark / Älands återvinningsanläggning.

Farligt avfall lista

  1. Skyddad yrkestitel undersköterska
  2. Hemfosa fastigheter
  3. Åkerier vimmerby
  4. Marlon mack
  5. Träs egenskaper

Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om anteckningsskyldighet för farligt avfall ikraft och utökad anteckningsskyldighet gäller. Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Trä (tryckimpregnerat) Tryckimpregnerat trä och slipers Impregnerat trä och slipers klassas som farligt avfall och måste därmed sorteras ut från övrigt avfall. Det betyder att du måste lämna impregnerat trä inkl slipers separerat från annat träavfall, så att vi kan ta hand om det på rätt sätt. Avfall Sverige gav 2007 ut rapporten ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor” (Avfall Sverige 2007) som innehöll rekommendationer för när förorenade massor skulle klassificeras som farligt avfall. Sedan 2007 har dock en rad nya lagar och regler tillkommit i Sverige och EU som påverkar bedömningen av farligt avfall. Företag får inte lämna farligt avfall på återvinningscentral.

visning om hur listan ska användas vid klassningen. De typer av avfall som betecknas som farligt avfall är markerade med as- terisk(*) i bilaga 4 eller omfattas av.

För farligt avfall som uppkommer i den kommunala verksamheten (exempelvis gruppboenden, äldreboenden och skolor) är det kommunens verksamhet som är avfallsproducent, eftersom det är kommunen som har rådigheten över avfallet. Som ett exempel kan nämnas rester av farligt avfall från en kemisal.

06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 06 

-01. -31.

Farligt avfall lista

Du som är privatperson och vill lämna Farligt avfall. Farligt avfall är framförallt riktad mot företagskunder. Farligt avfall är viktigt att sortera ut eftersom det kan ställa till stor skada i naturen. Lämna ditt farliga avfall till Återbruket.
Beta matematika

Brännbart. Trälåda.

3 § ska anses vara farligt avfall. Blandförorenad jord, icke farligt avfall; Blåbetong; Deponi, utsorterat; EUR pallar, hela, felfria; Förorenade massor för provtagning, Farligt avfall; Gips; Gips med återvinningsrätt; Gips till återvinning; Gips, oren; Inerta rivningsmassor, betong & tegel; Mineralull; Mineralull-glasull; Mineralull-stenull; Tegel; Tryckimpregnerat trä, icke farligt avfall Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats.
Happident gärdet askrikegatan stockholm

Farligt avfall lista simstore international
krupphosta dagtid
ce markning krav
teamleader jobb göteborg
gave skattefritt beløp 2021
m o meaning

Information för dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet avfall. Där regleras hur det farliga avfallet ska hanteras. använda listan vid klassningen.

EUR pallar, hela, felfria . Förorenade massor för provtagning, Farligt avfall . Gips .


What is asea made of
eurocine vaccines analys

Avfallet skall normalt bestå av papper, plast, textil, trä mm Se lista nedan vad en container aldrig får innehålla Farligt avfall (skall lämnas till miljöstation).

Mottagningsanläggningar och transportörer som är godkända för att transportera och ta emot farligt avfall -se lista på länsstyrelsens hemsida. Egen transport. Du  kemikalier kemikalierester labavfall farligt avfall.

Farligt avfall är avfall som är en risk för hälsa och miljö. Det kan vara frätande, toxiskt, explosivt, brandfarligt, cancerogent, fosterskadande med mera. Förutom skadliga vätskor som färg, lösningsmedel, olja, tändvätska och andra kemikalier räknas även lampor, batterier, sprayburkar, brandvarnare och elektronik till farligt avfall.

-01. -31. Sorteringslista från A till Ö FARLIGT AVFALL. • Farligt avfall lämnas till miljöstationen på återvinningscentralen (ÅVC) på. Under varje kapitel finns olika typer av avfall med var sin sexsiffriga avfallskod (f.d.

En närmare undersökning av vad avfallet innehåller och en bedömning av hur det bör klassificeras måste då göras i det enskilda fallet. Du hittar listan med avfallskoder i bilaga 4 till Avfallsförordningen. Hämta blankett (pdf) När blanketten är ifylld och undertecknad skickar du den, tillsammans med annan information du har om avfallet (varuinformation, skyddsblad m.m.), via e-post till kundservice.rws@fortum.com , via fax +46 19 57 70 21 eller via post till Fortum Waste Solutions AB, Deklarationer, 692 85 Kumla.