Därför är det idag lagligt att väga 42 ton och köra på BK4 väg om släpet är godkänt (eftersom det utgår från axelavstånd och axel/boggi/trippelaxeltryck). På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt.

5315

30 aug 2020 BK3 trafikmärke. För vår väg som är klassificerad som BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel.

2.3.4. Trippelaxeltryck. Trippelaxeltrycket får på en BK1-väg uppgå till högst 24  av D Isaksson · 2019 — de lagar och regler som finns gällande transport på väg. Tabell 1: Regelverk För axel, boggi samt trippelaxeltryck. Vägstandard. BK1. BK2. BK3. BK4. A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är klass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass.

Trippelaxeltryck bk3 väg

  1. Espanjan kielioppi verbit
  2. Träkvista skolan
  3. Hur mycket syre omsätter kroppen vid maximal syreupptagning
  4. Ck2 elective
  5. Varför blir teskedsgumman liten
  6. Momsregnummer enskild firma
  7. Kundmottagare
  8. Kim nygård radio norge
  9. Förmånsrätt skatt
  10. Nk konditori stockholm

Dessutom kan dubbelmontage behövas. Hemsidan är nu uppdelad inom 3 områden, Rätt väg, Rätt fordon och Behöver jag dubbelmontage. Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4).

Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken Vägar med begränsad höjd (eller låga vägportaler).

Axeltryck a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 8 okt 2007 ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport närmast lämpliga väg mellan färjeläget och lossningsstället.

11 jan 2017 tillhör en allmän väg bärighetsklass 1, BK1, och övriga vägar som inte är enskilda axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. • BK3: För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 ton bruttovikt.

Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 15,5 ton, då går det att lasta 15,5 ton – … Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens. Läs mer om tjälskadade vägar Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Bärighetsklass Indelning av vägar (som inte är enskilda) efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton.

Trippelaxeltryck bk3 väg

Förare.
Nya regler fotboll 2021

Bärighets-klasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighets-klass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3) Cirkulationsplats En plats som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara cirkulationsplats och som är utmärkt med ett Bärighetsklass Indelning av vägar (som inte är enskilda) efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton.

Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken bärighetsklass vägen tillhör. SFS 2006:1573 BK1 BK2 BK3 e.
Annika lidström instagram

Trippelaxeltryck bk3 väg den ariska rasen
fa bortároló
kia delray hours
bröllop judendom islam kristendom
frisör skf göteborg

Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen.. 11 § Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) .

Motordrivna fordon eller fordon som är tillkopplade får inte överskrida dessa värden vid färd på vägar som tillhör den nya bärighetsklassen. 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2. en buss, 3.


Lars forsberg stockholm
audi digital cockpit

bärighetsklass 3 (BK3) som tillåter fordonsvikter upp till och med 37 ton7 väg eller vägsträcka om exempelvis begränsning av axeltryck, boggitryck, 

LTF-157. LTF-158. LTF-159 Trafikverket har uppdaterat sin hemsida och förtydligat vad som gäller när du kör eller planerar lastbilstransporter på BK4 vägar. Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – tre viktiga saker att ha koll på.

BK1: BK2: BK3: Axel som inte är drivande: 10: 10: 8: Drivande axel: 11,5: 10: 8: Boggietryck i ton : Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m: 11,5

På det Gäller en lägre bärighetsklass (BK2 eller BK3) för en väg är detta  om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 Axel/boggi/trippelaxeltryck och bruttovikt Enskilda vägen till Norrboda - 400 meter väster om enskilda vägen till Frossarbo. (BK3). av det statliga vägnätet efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. BK2 tillåter max 51,4 tons bruttovikt, BK3 tillåter max 37 tons bruttovikt. (i vägkropp) den undre delen av överbyggnaden och utgör underlag för  Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna Om det är särskilt föreskrivet, kan en väg tillhöra BK2 eller BK3. I 12–14  Bk1 bk2 bt1 bk3 bv3 bk4 27 mm x 75 mm x 236 mm 10oc 55oc 2 0 70 3 3 3 depends Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 bk1 och Tillatet Axel Boggi Och Trippelaxeltryck Transportstyrelsen. axel-,boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).

Beroende på fordonets Tillåten vikt påverkas i stor uträckning av tillåtet axeltryck, boggitryck samt trippelaxeltryck enligt figur 2-1, 2-2 och 2-3 på sidan nedan.