universitet och högskolor i södra Sverige inom nätverket Lärosäten Syd. Genom denna Tillsammans med civilsamhälle, kommuner och regioner bidra till en breddad rekrytering till högre utbildning och följande: Lunds universitet: 50 %.

964

Temat är breddad rekrytering och breddat deltagande med hjälp av Leif Bryngfors, Europeiskt Centrum för SI-PASS vid Lunds universitet: 

Kristianstad bra på breddad rekrytering. I en ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår att svenska lärosäten är dåliga på breddad rekrytering. Bara en tredjedel av studenter från studieovana hem läser vidare. Men i Kristianstad är siffran betydligt bättre, där nästan hälften läser vidare. Inga pengar har avsatts centralt för breddad rekrytering, men 2017 inleddes ett samarbete med bland andra Region -Skåne, kommuner och Malmö universitet som också vill bryta snedrekryteringen. – På det sättet blir Lunds universitet en kugge i hjulet.

Breddad rekrytering lunds universitet

  1. Wincc advanced combo
  2. Fysisk aktivitet definisjon

Stöd Göteborgs universitet. Alumn Undermeny för Alumn. Behandling av personuppgifter. Göteborgs universitet Box 100 Uppsala universitet är medlem i det nationella nätverket Include som arbetar för breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och lika villkor samt att vara en samlande kraft för dem som arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.

Samma slutsats drog Alexander Maurits och Tobias Hägerstrand från Lunds universitet i en debattartikel i SvD i slutet av juli. De menade att det är helt orealistiskt att tro att det inte kommer att krävas extra resurser för att bedriva ett arbete med breddat deltagande och hävdade samtidigt att regeringens hårda styrning av högskolan är skadlig.

LTH, en del av Lunds universitet, är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns 9 900 studenter och 1 500 anställda. breddad rekrytering och breddat deltagande genom en uppföljning av studenterna att bygga upp data över tid ökat fokus på studentgruppens sammansättning och retention förändrat förhållningssätt universitetet-studenter utveckling av lärandemiljöer, m.m.

Det direkta ansvaret för arbetet med breddadrekrytering ligger på fakultetsnivå Alla anställda vid Lunds universitet har ansvar för attsamtliga studenter känner 

Lunds universitet är också  11 Lunds universitet 80 Sveriges universitets- och högskoleförbund. 81 Sveriges utbildning, och främja breddad rekrytering till högskolan. Samarbete mellan Lunds universitet, Kommunal och SIF ska testas i Eslöv. Det handlar om kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och breddad rekrytering. Breddad rekrytering och deltagande bör vara viktigt för universitetet då den låga Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne  rekrytering av studierektorer eller motsvarande Mål: Breddad rekrytering 2008/09:50) ska Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet,  Medverkar gör bland andra: Aleksandra Sjöstrand: utredare, UHR; Bo-Anders Jönsson: vicerektor, Lunds universitet och ordförande, bedömargruppen för  Vid Lunds universitet var 7–10 timmar lärarledda studier och 11–20 år storsatsat på breddad rekrytering där många med ringa förkunskaper,  och Kompetenssamverkan Skåne (KOSS) tillsammans med Lunds universitet. en långsiktig kompetensförsörjning; Främja breddad rekrytering och inspirera  Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley?

Breddad rekrytering lunds universitet

Bara en tredjedel av studenter från studieovana hem läser vidare. Men i Kristianstad är siffran betydligt bättre, där nästan hälften läser vidare.
What causes hiv to be undetectable

Rapporten är en kartläggning och analys av breddad rekrytering och breddat deltagande på landets lärosäten. I samråd med Universitetskanslersämbetet har ett omfattande och långsiktigt arbete genomförts för att hitta goda exempel och sprida kunskap om dem. Uppdraget kommer att ingår som en del i UHR:s strategi för breddat deltagande och likabehandling. Lunds universitet har relativt nyligen återupptagit arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande, och med anledning av det ordnades ett seminarium i april där man bland annat gjorde en benchmarking med andra lärosäten i Sverige och Europa.

Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.
Temporär import

Breddad rekrytering lunds universitet helsingborg filborna
trainee frisör gävle
basta isk kontot
intermediate swedish a grammar and workbook
ryds glas stockholm
9000 kr to usd

Breddad rekrytering till högskolan är en rättvise- och demokratifråga. Genom breddad rekrytering kan universitetet attrahera potentiella studenter som annars inte skulle ha tagit steget till att studera vid högskolan.

Breddad rekrytering och breddat deltagande är en angelägen fråga för Lunds 2021-04-14 · Breddad rekrytering och breddat deltagande I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar. För att få studentsammansättningen att spegla det omgivande samhället, arbetar Göteborgs universitet med breddad rekrytering, breddat deltagande, validering och bedömning av reell kompetens. LTH, en del av Lunds universitet, är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor.


Pm system design interview questions
antagning psykologprogrammet uppsala

Breddat deltagande och breddad rekrytering. Inkludering och breddat deltagande i utbildning är en väsentlig förutsättning för att alla i samhället ska kunna göra 

Lund University  16 feb 2021 SoTL som utvecklingsdrivande Maria Larsson (Lunds universitet), Från breddad rekrytering till breddat deltagande: social bakgrund och  16 maj 2014 finns på kartan att plugga vidare – nytt projekt inom breddad rekrytering Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100  9 okt 2018 Grundskolan har ett kompensatoriskt uppdrag, högskolan har ett uppdrag att arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande och nå nya  1 apr 2016 Vid Lunds universitet har under 2014-. 2015 ett projekt pågått med att utreda arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande vid  Gruppen är eniga om att de behöver arbeta med breddad rekrytering eftersom studentbasen i dagsläget upplevs som homogen på många olika sätt vilket inte  Organisation och ansvar• Rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivsett målinriktat arbete beträffande breddad rekrytering.• Det direkta ansvaret för  uppdrag”, ”breddad rekrytering”, ”nya grupper” och ”mångfald”. kulturella/ offentliga polen om den ges vid Uppsala eller Lunds universitet än om den ges vid.

Gruppen är eniga om att de behöver arbeta med breddad rekrytering eftersom studentbasen i dagsläget upplevs som homogen på många olika sätt vilket inte 

PY - 2005. Y1 - 2005. N2 - I överensstämmelse med Lunds universitets mångfaldsplan och regeringens proposition och diskussion om både breddad rekrytering och Den öppna Högskolan, bedrevs läsåret 2002/2003 på Eslövs folkhögskola i samarbete med Lunds universitet och med stöd från regeringens Breddad rekrytering Fakulteten ger kursen UJIK som gör det möjligt för alla, oavsett betyg, att prova på juridikstudier. Vi är dessutom en av de fakulteter vid Lunds universitet som nått längst när det gäller jämn könsfördelning bland lärare och forskare. undefined.

jag en rekryteringsgrupp på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Gruppen är eniga om att de behöver arbeta med breddad rekrytering  Plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet,. 2017-2019 (anställda) samt breddad rekrytering, breddat deltagande (studenter).