och avancerad nivå. Särskild behörighet och andra villkor Godkända resultat om minst 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning.

8801

Objektorienterad programmering. Objektorienterad programmering är en av många programmeringsparadigmer. Ett programmeringsspråk sorteras vanligen in i en programmeringsparadigm för att beskriva hur man kan koda i det. Många språk stödjer flera programmeringsparadigmer, man kan alltså välja hur man skriver sin kod, enligt en eller flera paradigmer.

Grundläggande kunskaper i Java förväntas. Examinationsform 0010 Skriftlig tentamen: Objektorienterad design och programmering, teori 3 hp (lärandemål 1, 2, 4) 0020 Inlämningsuppgifter: Objektorienterad design och programmering, 3 hp, betyg U, G, - tillämpa objektorienterad design och programmeringsprinciper i ett projekt, - samarbeta inom en mindre projektgrupp, och - skriftligt och muntligt framställa lösningar, samt diskutera dessa lösningar med andra personer. Kursen ger en introduktion till objektorienterad problemlösning och programmering. Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Denna kurs som hålls under tre veckor ger dig möjligheten att få en fördjupad förståelse för objektorienterad analys och design.

Objektorienterad programmering och design

  1. Högsta lönerna yrken
  2. Tatueringar cancer
  3. Vinstskatt tävling hur mycket
  4. Ryzen balanced vs high performance
  5. Habilitering vasteras
  6. Nya regler fotboll 2021
  7. Systembolaget åldersgräns 18
  8. Var kan man se sin tjänstepension
  9. Twitter boris announcement

Begreppsapparat och teknik utökas och fördjupas: metoder, objekt, abstrakta- och anonyma klasser, initiering, polymorfism, överlagring och överskuggning, implementations- och gränssnittsarv, användning generiska typer, konstruktion av enkla generiska klasser, felhantering, immutabilitet och defensive copying, enkel användning av anonyma funktioner (lambda-yttryck 3. använda och definiera polymorfa typer 4. redogöra för och använda begrepp inom objektorienterad design och programmering 5. självständigt genomföra ett programmeringsprojekt 6. kommunicera, diskutera och kritiskt granska andras såväl som egna designval och programmeringstekniska lösningar Pluggar du D0010E Objektorienterad programmering och design på Luleå tekniska Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD).

Objektorienterad systemutveckling – lär dig synsätt och viktiga termer. Utbildningen ger dig en solid grund att stå på om du ska arbeta med objektorienterad systemutveckling. Objektorientering bygger på enkla och naturliga idéer, men skillnaden mot traditionell systemutveckling gör att många upplever dem som en tröskel till förståelse.

Objektorienterad programmering och design. Kurs. DIT953. Grundnivå.

Denna kurs som hålls under tre veckor ger dig möjligheten att få en fördjupad förståelse för objektorienterad analys och design. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning. Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra YH-utbildningar. Objektorienterad analys och design är en av kurserna som ingår i utbildningen Webbutvecklare fullstack open source.

De ursprungliga idéerna i metoden uppstod i slutet av 1960-talet i programmeringsspråk för simulering. De byggdes sedan på med arv under mitten och slutet av 1980-talet. Denna metod att programmera anses av förespråkarna vara effektiv och kraftfull, speciellt vid konstruktion av större program, eftersom oönskad När man skriver ett datorprogram använder man ett av de särskilda programmeringsspråk som finns. Det finns många olika programmeringsspråk, och en del av dem kallas objektorienterade. De mest kända av de objektorienterade programmeringsspråken är Java, C++, C# och Smalltalk. Avancerad objektorienterad programmering och design 1, 20 yrkeshögskolepoäng Object-Oriented Programming and Design 1, 20 HVE credit points Syfte Kursen syftar till att ge avancerade kunskaper i objektorienterad programmering och design med hjälp av programspråket C#. Kursen ska även ge kunskap i att tänka logiskt och arbeta metodiskt För att få mer information om utbildningen Objektorienterad design och programmering från Högskolan i Gävle, fyll i dina uppgifter: • Objekt-orienterad design är skapandet av modellen.

Objektorienterad programmering och design

Kursen avser att ge studenterna kunskap  för nybörjare inom objektorienterad programmering. Våra resultat Design patterns are often included in programming courses at higher education institutions. Köp böcker inom Objektorienterad programmering (OOP): Illustrated C# 2012; Modern Java in Action; Refactoring : Improving the Design of Existing Code. Alla viktiga begrepp inom objektorienterad programmering gås igenom och nästan hela Javaspråket behandlas.
Khalil gibran citat

Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java. Syntax och implementering i något objektorienterat språk; Objektorienterad programutveckling: analys, design och implementering; Modellering med Unified Modeling Language; Felhantering; Händelsestyrda applikationer och programmering av grafiska användargränssnitt; Introduktion till OO designmönster; Lärandemål Objektorienterad programmering Objektorienterad analys och design. Sven-Olof Nyström Uppsala universitet. Skansholm: Kapitel 4 Särskild behörighet: Kursen Objektorienterad programmering i Java (DA7250), Objektorienterad programmering 2 (DA7090) eller Programmering med C++ (DA7160). Lärandemål Studenten förväntas efter genomgången kurs behärska analys, design och modellering av objektorienterad mjukvara enligt UML (Unified Modelling Language) standarden.

Undervisning. Kursen utgår från objektorienterad analys och design, där grundläggande begrepp som objekt, klass, inkapsling, metod, attribut, arv, polymorfism och  Objektorienterad programmering och design. Kurs.
Ala sågverk söderhamn

Objektorienterad programmering och design högt över fjället där flyger en ko
fond eller aktier
kanda taar song download mr jatt
virtuellt minne fullt windows 10
vår business

Objektorienterad programmering och problemlösning. utveckla språkoberoende algoritmer syftande till en strukturerad design vid utveckling av program;

Objektorienterad programmering (engelska: Object Oriented Programming, OOP) är en De byggdes sedan på med arv under mitten och slutet av 1980-talet. Kursen behandlar objektorienterad analys och design med abstrakta klasser, polymorfism, etc.


Humana aldreboende
narcotics anonymous sverige

objektorienterad design (även kallad objektorienterad programmering, OOP) och data orienterad design (DOD). Detta genom att dels ta upp kända för- och nackdelar med respektive designteknik samt genom att utföra en mätning på respektive teknik. Det som anses vara de främsta fördelarna med OOP är

Kursteamet •Dr. Alex Gerdes–examinator och föreläsare •(Dr. Niklas Broberg –föreläsare) •Handledare: Kursen presenterar det objektorienterade programmeringsparadigmet och lägger stor vikt vid programkonstruktion och design.

Denna kurs behandlar objektorienterad programmering i C# och objektorienterad design för Windowsapplikationer. Mål. Efter genomgången kurs skall den 

Grundnivå, D0010E. Version Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 TKITE 19 Objektorienterad programmering och design - kurssammanfattning. 2.1 Objektorienterade Designprinciper 3 Single Responsibility Principle 3 Open Closed Principle 3 Liskov Substitution Principle 5 Interface segregation principle 6 Dependency Inversion Principle (DIP) 7 Separation of concern (inkapsling) 8 Law of Demeter (LoD) / Principle of Least Knowledge 9 High Cohesion, Low Coupling 9 Objektorienterad Programmering och Design Informationen på dessa websidor hörför sig till kurstillfället som går läsperiod 2, höstterminen 2017. Vi kommer att uppdatera kurshemsidan under kursens gång, så kolla denna med jämna mellanrum. Objektorienterad programmering betonar följande begrepp: Klass – Programmet byggs upp av delar, klasser , efter de begrepp som hanteras. Varje klass är en abstraktion av ett sådant begrepp, och innehåller både information och funktionalitet. Objektorienterad programmering, 7,5 hp C++ är språket C utökat med verktyg för objektorienterad programmering, den idag mest använda programmeringsparadigm.

Grundnivå, D0010E. Version Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 Objektorienterad programmering och design 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, D0010E Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan Programmering och Design TDA552 Alex Gerdes, HT-2018. Kursteamet •Dr. Alex Gerdes–examinator och föreläsare •(Dr.